Din lön som sjuksköterska är beroende av geografi

Visste du att din lön som sjuksköterska är beroende av din geografiska placering? Statistik från SCB visar nämligen att sjuksyrror i olika delar av landet tjänar olika mycket. Till exempel är den genomsnittliga lönen för riket som helhet lägre än i Stockholm men högre än i Norrland. Sedan finns det även alla de variationer däremellan.

Sedan är det förstås inte heller någon hemlighet att män i genomsnitt tjänar lite bättre. Detta har troligtvis främst att göra med att kvinnor tenderar att i högre utsträckning arbeta deltid. Deltidsarbete är som bekant en faktor som slår väldigt hårt mot såväl plånbok som pension.

Med detta sagt bör du alltid göra en individuell bedömning av huruvida du vill jobba heltid eller deltid. Det kan finnas fördelar med att gå ner lite grann i såväl tid som lön. Till exempel kan du vilja skapa en bättre balans mellan fritid och jobb. Detta kan skänka dig en lite högre livskvalitet och glädje även om lönen per automatik blir lite lägre.

Så hög är din lön som sjuksköterska i olika svenska regioner

När det kommer till lön för sjuksköterskor ligger rikssnittet enligt SCB på 38 700 kr. Detta är en siffra från 2020 som kan ha justerats lite på senare år. Den bör dock ge en ganska bra fingervisning om hur det egentligen ligger till.

Med rikssnittet som utgångspunkt kan du sedan se hur hög din lön som sjuksköterska skulle bli i olika delar av landet:

  • Stockholm: 42 700 kr.
  • Sydsverige 41 500 kr.
  • Västsverige: 36 800 kr.
  • Östra mellansverige: 36 500 kr.
  • Småland med öar: 36 200 kr.
  • Över Norrland: 35 800 kr.
  • Norra Mellansverige: 35 200 kr.
  • Mellerst Norrland: 35 000 kr.

Som du märker genom att läsa sammanställningen ovan varierar den genomsnittliga lönen ganska kraftigt mellan olika regioner. Med detta sagt finns det fler faktorer att ta hänsyn till än enbart din lön som sjuksköterska. Du vill förstås även arbeta för en attraktiv arbetsgivare som du trivs med och på en arbetsplats med trevliga kollegor. Kan du dessutom få utvecklande och varierande arbetsuppgifter är detta att betrakta som grädden på moset!


Publicerat

i

av

Etiketter: