Bemanningsföretag för sjuksköterskor hyr ut kompetenta konsulter

När pandemin slog till mot landet blev bristen på vårdpersonal i Sverige än tydligare än tidigare. De vårdorganisationer som hade etablerade samarbeten med bemanningsföretag för sjuksköterskor var bättre rustade för att snabbt bemanna upp sina lediga platser. Detta då bemanningsföretagen alltid står redo med kompetent vårdpersonal att hyra ut till verksamheter inom vård och omsorg. Konsulterna ifråga besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för att skyndsamt komma in och bidra i verksamheterna.

Därför är det hög tid att ni etablerar ett sådant samarbete om ni inte redan har gjort det. Genom att börja samarbeta med ett bemanningsföretag för sjuksköterskor kan ni stå bättre rustade inför nästa pandemi eller annan slags arbetstopp. Dessutom finns det många fördelar med att hyra in konsulter på såväl kortare som längre sikt. Fortsätt att läsa för att få mer insikt i uppsidan med att använda sig av bemanningssjuksköterskor!

Stor brist på både yrkeserfaren och nyutexaminerad personal med specialistkompetens

När SCB nyligen släppte sin arbetskraftsbarometer för år 2021 visade denna att bristen alltjämt är stor på många yrkesgrupper inom vård och omsorg. Till exempel råder det en stor brist på nyutexaminerad personal inom bland andra följande utbildningsgrupper:

  • specialistsjuksköterskor inom operations-, intensiv- och anestesisjukvård
  • distriktssköterskor
  • psykiatrisjuksköterskor.

Allra störst är bristen på specialistsjuksköterskor som har valt att inrikta sig på operationssjukvård, intensivsjukvård och anestesisjukvård. Faktum är att hela nio av tio arbetsgivare uppger att de ser en brist på personal inom denna kategori. Bristen gäller såväl yrkeserfarna som nyutexaminerade sjuksyrror. Även när det kommer till psykiatrisjuksköterskor och distriktssköterskor är alltså bristen väldigt stort.

Det är därför lätt att förstå att efterfrågan är stor på de tjänster som bemanningsföretag för sjuksköterskor tillhandahåller. Men vad kostar det egentligen att köpa dessa tjänster? Läs vidare så får du svaret på denna fråga!

Vilken avgift tar bemanningsföretag för sjuksköterskor?

Priset för att hyra in en bemanningssjuksköterska från ett bemanningsföretag för sjuksköterskor varierar utifrån flertalet olika faktorer. Några exempel på de faktorer som spelar in i prisbilden är:

  • er geografiska placering
  • konsultens utbildning
  • konsultens kompetens.

För att få ett rakt svar på denna fråga rekommenderar vi dig därför att vända dig till din samarbetspartner inom bemanning.


Publicerat

i

av

Etiketter: