Alternativa möten nära Uppsala

Det finns många berättelser om viktiga möten som ägt rum i Uppsala med omnejd. Vissa av dessa har varit välkända, offentliga sådana medan andra varit hemliga och genomförts i tysthet. Möten har under alla år sett olika ut och det finns inte heller i modern tid en korrekt definition av vad som konstituerar ett möte. Konferensbranschen har länge varit den som angett riktlinjerna för hur professionella träffar kan se ut. Dock finns i dag en helt annan öppenhet i fråga om var och hur man skall hålla möten.

Bland de konferensherrgårdar och hotell som finns spridda över Uppsalatrakten finns både traditionella möjligheter och tillfällen att själv sätta tonen för de möten som skall hållas. Fagerudd Konferens ligger en bit utanför Uppsala, i Enköping, men allt fler hittar vägen ut till den vackra anläggningen vid stranden. Här har alternativa möten blivit ett koncept som attraherar allt fler! Det professionella mötet kontra det sociala, kan se ut på ett flertal sätt och det är kunden som bestämmer! Vissa önskar sitta med ledningsgruppen nere vid den nyrenoverade bryggan för att kunna diskutera ostört. Andra väljer styrelsebord och ytterligare ett antal går ner till bastun och de många SPA tunnorna.

Socialt blir professionellt

Även om man kan önska göra en distinktion mellan professionella och sociala möten, är det inte helt enkelt att göra så. Fagerudd Konferens och andra anläggningar med flera mötesformer, visar tydligt att gränsen är en subjektiv linje. De sociala relationerna flätas in i de professionella vilket gör konferensvistelsen till en kedja av möten om än i olika form.

Det är tid för omvärdering av möteskonceptet och kanske börjar vi istället gå mot att möten är vad som driver oss framåt, oavsett hur de ser ut.

 


Publicerat

i

av

Etiketter: